Dragi Prijatelji,

Mladi u Bosni i Hercegovini tragaju za načinom kako ispoljiti talente koje imaju. Ovom Akademijom najboljih i najmotivisanijih studenta cilj nam je dati alate i ponuditi načine kako mladi mogu iskoristiti svoje potencijale već sada kao studenti, jer time pripremaju teren za svoju budućnost i budućnost naše zajednice. Pomoći studentima da rade ono što znaju raditi najbolje, da rade ono što vole i da rade ono čime mogu osigurati egzistencijalne potrebe te primjerom doprinijeti napretku društvene zajednice cilj je ove Domaće Akademije po svjetskim kriterijima.

Tri osnovne teme rada Akademije su: nadilaženje etničkih podjela kroz sport i edukaciju, svijest o problemu ovisnosti i biti promjena u društvu kroz izražavanje talenata i sposobnosti.

“Nadahnuti, Motivisati i Uraditi” je moto Akademije jer zajedno realizovane ove tri riječi nose sigurnu i pozitivnu promjenu.

Hvala Vam na Vašoj Podršci!

Edin Branković, CEO
Mladi ambasador Međunarodnog olimpijskog komiteta
Detaljnije informacije +

Ko se može prijaviti?

Studenti 2. i 3. godine fakulteta univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Do kada traju prijave?

Obrazac sa pratećim dokumentima potrebno je poslati do 25. aprila 2016. godine na E-mail: info@excellenceacademy.ba.

Gdje i kada?

Excellence Academy Bosnia and Herzegovina će se održati u Sarajevu, u periodu od 9-11. maja 2016. godine.